Mēnesis: 2009. gada marts

  • marts 12, 2009

Skolas WEB lapas veidotāji

Lapas izstrādātājs un galvenais administrators – informātikas skolotājs Jānis Aizupietis Informatīvais atbalsts – vidusskolēni, administrācija un skolotāji
  • marts 12, 2009

Vērtēšanas nolikums

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 5.-12. klasēs Izglītojamā sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību nosaka dokumenti: MK 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” , MK 2000.gada 5.decembra noteikumi Nr.463  „Noteikumi par valsts vispārējas vidējās izglītības standartu”. 1.Vērtēšanas mērķis Vērtēšana ir mācību procesa neatņemama…
  • marts 12, 2009

Sapulces vecākiem

2008. gada 23. septembrī aicinām Jūs uz skolas vecāku sapulci. 18.00 – 19.40 – skolas vecāku kopsapulce skolas aktu zālē (2.stāvā) par pagājušā mācību gada rezultātiem, par šī mācību gada mērķiem un uzdevumiem, par skolēnu iespējām pavadīt brīvo laiku skolā un ārpus tās; saruna ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas…
  • marts 8, 2009

Sākumskola

raksts 2008./2009. m.g. Pedagoga vārds, uzvārds Klase Darba laiks Dace Murevica 1. kl. Pirmdien 13.20-15.40 Otrdien 12.30-15.40 Trešdien 13.20-15.40 Ceturtdien 13.20-15.30 Piektdien 12.30-15.30 Jautrīte Kuzmane 2. kl. Pirmdien 13.20-18.00 Otrdien – Trešdien 13.20-15.00 Ceturtdien 14.10-15.00 Piektdien 13.20-14.10 Indra Jēruma 2. kl. Pirmdien 13.20-16.00 Otrdien 13.20-16.10 Trešdien 13.20-16.10 Ceturtdien 13.20-16.10 Piektdien…

Arhīvi