Mēnesis: 2009. gada septembris

  • septembris 29, 2009

Centralizēto eksāmenu rezultāti

2008./09.mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti: ABC un DEF līmeņu salīdzinājums 2004-2009 skolā Līmeņu salīdzinājums 2009 skolā CE rezultāti 2008./2009.m.g. Angļu valoda Vēsture Latv. val. un lit. Matemātika CENTRALIZĒTO EKSĀMENU SALĪDZINĀJUMS 2004-2009 SKOLĀ
  • septembris 22, 2009

Ekskursiju diena.

01.10.2009. skolā būs ekskursiju diena, katra klase izvēlas savu maršrutu, kā arī to var apvienot ar vēl kādu klasi.

Arhīvi