Mēnesis: 2010. gada maijs

  • maijs 27, 2010

PIRMDIENAS STUNDAS

PIRMDIEN NOTIEK 1.-4. STUNDA: 1.-3. stunda kā parasti pēc stundu saraksta pie priekšmetu skolotājiem; 4. stunda pie audzinātājiem;

Arhīvi