Mēnesis: 2010. gada novembris

  • novembris 10, 2010

Draudzības diena

Centrs “Dardedze” aicina visus Latvijas iedzīvotājus šonedēļ būt draudzīgiem vienam pret otru. “Draudzības dienas” mērķis ir veicināt draudzību, sapratni un iecietību cilvēku starpā! Līdz 12. novembra vakaram skolēni tiek aicināti sūtīt draudzīgās klašu kopbildes uz [email protected], lai laimētu fotosesiju pie profesionāla fotogrāta visai klasei. Savukārt, pieaugušie tiek aicināti 12. novembrī…
  • novembris 8, 2010

Izsludināts Comenius skolēnu individuālās mobilitātes konkurss

Eiropas Komisija izsludinājusi konkursu ES Mūžizglītības programmas Comenius apakš programmas aktivitātē “Skolēnu individuālā mobilitāte”. Šajā aktivitātē var piedalīties Latvijas vispārizglītojošās skolas, kuras pieteikšanās brīdī darbojas vai iepriekš darbojušās Comenius skolu partnerības projektos.
  • novembris 4, 2010

Brīvības Cīņas

Piedāvājums 4.-12. klasēm klasēm piedalīties jaunā interaktīvā apmācību programmā, kas izveidota, lai skolēniem uztveramā, interesantā un aktīvā veidā stāstītu par Latvijas Brīvības cīņām un to varoņiem.

Arhīvi