Mēnesis: 2012. gada jūnijs

  • jūnijs 1, 2012

Papildus mācību pasākumi

Visiem skolēniem, kuriem 2011./2012. m.g. ir kāds nepietiekams vērtējums, tiek doti papildus mācību pasākumi. Skolotāju piedāvātos laikus var apskatīt šeit:

Arhīvi