Mēnesis: 2014. gada marts

  • marts 26, 2014

Sporta pasākums „Lieldienu Raibā nedēļa”

„Lieldienu Raibā nedēļa” nolikums. 1.Mērķis un uzdevumi. Popularizēt Lieldienu tradīcijas  organizējot sadraudzības spēli un netradicionālās stafetes starp klasēm; Attīstīt veiklību, uzmanību, pilnveidot prasmes un iemaņas; Veicināt godīgu sacensību noteikumu ievērošanu visos stafetes posmos; Noteikt veiklāko klases kolektīvu.
  • marts 10, 2014

Draudzības kauss

„Ligzdas” apmeklētāji gūst panākumus bērnu un jauniešu centra „Laimīte” organizētajā „Draudzības kausā” Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte” šajā mācību gadā organizēja „Draudzības kausu”, kas sastāvēja no trīs posmiem – janvārī, februāra beigās un aprīlī. Arī mūsu brīvā laika centra dalībnieki ņēma dalību divos no turnīra posmiem. Pirmajā posmā tika izcīnīta…
  • marts 4, 2014

Sasniegumi februārī

Labākās klases mācību darbā 2.-3. klašu grupā 3. b klase 4.-6. klašu grupā 5. a klase 7.-9. klašu grupā 7. a klase 10.-12. klašu grupā 11. a klase

Arhīvi