Mēnesis: 2014. gada maijs

  • maijs 21, 2014

Vasaras sporta aktivitātes

Visi vecumā no 8-15 g., kas nav vēl izlēmuši, kā pavadīt vasaras iesākušos brīvlaiku, tiek aicināti piedalīties sportiskās aktivitātēs Rīgas 85. vidusskolā no 2. jūnija līdz 30. jūnijam. laikā no plkst. 9.00-13.00. Ņem draugus līdzi un esi aktīvs! Uzmanību! 11. un 12. jūnijā sporta nodarbības notiks 15.00-18.00. Gunita Aizupiete (mob.t.:26208011)
  • maijs 13, 2014

Skolas radio

Brīvprātīgo otrā tikšanās (seminārs): Rīgas 85.vidusskolas 218.kab. 2014.gada 19. maijā plkst.: 16.00  Būs viesi  komunikācijas zinātnes absolvente – Paula Vilsone un studente (žurnāliste) – Lauma Abramoviča
  • maijs 9, 2014

Tautas deju sadraudzības koncerts

Aicinām visus uz “Sadraudzības tautas deju koncertu” Rīgas 85. vidusskolas svētku zālē 13. maijā plkst. 13.30 Koncertā piedalās: Rīgas 85.vsk. TDK “Varavīksne” 1.  un 2.-4. klašu dejotāji; Ziemeļvalstu ģimnāzijas 5.-7. klašu dejotāji; Vadītāja—Gundega Prancāne

Arhīvi