Mēnesis: 2015. gada aprīlis

  • aprīlis 21, 2015

2014./2015. m.g. III cet.

Labākie skolēni mācību darbā II semestra starpvērtējumā Labākā klase un skolēni 2.-3. klašu grupā – 2.b klase Labākie skolēni: Arturs Verners 3.b klase Madara Klaka 2.a un Luīze Marija Ļubka 2.a klase Krists Emīls Gabrielis 3.b, Kanopacka Beāte 2.a, Kristaps Kārkliņš 2.b, Juris Kristapsons 2.a klase
  • aprīlis 20, 2015

Mājīgās dienas

Šajā nedēļā uz skolu jānāk "Mājīgā" apģērbā! Trešdienā – ērts apģērbs + čības; Ceturtdienā – ērts apģērbs + pleds, lakats ap pleciem; Piektdienā – darbā apģērbs, lai ērtī strādāt Spodrības pēcpusdienā. Esam aktīvi !
  • aprīlis 14, 2015

Apsveicam mūsu dejotājus!

Sveicam un lepojamies ar TDK "Varavīksne"  dejotāju panākumiem tautas deju kolektīvu atlases skatēs,  abās grupās iegūstot 1. pakāpes diplomus! Paldies skolotājai – Gundegai Prancānei!
  • aprīlis 13, 2015

Aspazijas un Raiņa gads

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros skolā tiek īstenots projekts „Aspazijas un Raiņa gads”, veltīts izcilo dzejnieku 150 dzimšanas dienu atcerei.

Arhīvi