Mēnesis: 2015. gada maijs

  • maijs 19, 2015

Grāmatu ielaminēšana

Cien.vecāki! Skolas vecāku biedrība "SADARBĪBA-85" aicina atbalstīt fantastisku bibliotēkas ideju – ielaminēt visas mācību grāmatas! Būs tikai ieguvumi  – grāmatas ilgāk kalpos, turklāt vecākiem vairs nebūs jādomā par grāmatu ievākošanu!!!
  • maijs 13, 2015

Pavasara Sporta diena

19. maijā tepat skolā un tās apkārtnē notiks Sporta diena, lai: Veicinātu veselīga dzīves veida popularizēšanu aktīvi iesaistoties sportiskās aktivitātēs brīvā dabā; Attīstītu veiklību, uzmanību, pilnveidot prasmes un iemaņas; Veicinātu godīgu sacensību, noteikumu ievērošanu visos sporta veidos.

Arhīvi