Mēnesis: 2016. gada janvāris

  • janvāris 20, 2016

Ziemas sporta diena 1. -10. klasēm

Mērķis. Popularizēt slēpošanu un slidošanu nodrošinot aktivitātes brīvā dabā. Veicināt veselīgu dzīves veidu skolēnu vidū. Vieta un laiks.  Sporta diena 1.-3.klasēm notiek Grīziņkalnā, bet 4.-10.klasēm Deglava ielā pie 84.vidusskolas Lielā kalna 26.01.2016 no pl. 9.00 – 13.30
  • janvāris 5, 2016

Koru kari – “Dziedi vai dejo ar Raimondu Paulu”

MĒRĶI UN UZDEVUMI Stiprināt un popularizēt jauniešu nacionālo identitāti sakarā ar Raimonda Paula 80.gadu jubileju, padziļināt un papildināt viņu zināšanas par Raimonda Paula plašo daiļradi un tās dažādību, spēt atpazīt populārākās Raimonda Paula kora, estrādes un solodziesmas. Sekmēt dziedāšanas tradīcijas vai iepazīt kolektīvās dejošanas pievilcību, veicināt klašu saliedētību  un interesi…

Arhīvi