Mēnesis: 2017. gada aprīlis

  • aprīlis 27, 2017

11. klases projekts “Starpklašu kauss” iegūst III vietu

Apsveicam 11.klases komandu Evu Eviju Dzjubo, Valēriju Umnovu, Andi Bogdanovu, Anriju Gedroicu, Rūfolfu Kraukli un skolotāju J.Aizupieti, kuri ar savu projektu “Starpklašu kauss” ieguva III vietu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projektu konkursā „Saliedēti dažādībā” Projekta aizstāvēšana un konkurss notika 25., 26. aprīlī Saulkrastos…
  • aprīlis 27, 2017

Spodrības diena

KAD? 3.maijā no 13.10 VIETA: klašu/mācību kabineti un skolas ārpuse VISI uzkopj savas klašu telpas + kādu no citu mācību priekšmetu kabinetiem (iepriekš vienojoties ar skolotāju);
  • aprīlis 21, 2017

Rīkojums par ēdināšanu

Pamatojoties uz 20.04.2017. vēstuli Nr. DIKS-17-980-dv “Par valsts budžeta līdzekļu izmantošanu izglītojamo ēdināšanai”, sākot ar 01.05.2017. turpmāk neizmantotos valsts budžeta līdzekļus nav tiesīgas izlietot 11. klašu izglītojamo ēdināšanai. Rīkojums Nr. VS85-17-52-rs

Arhīvi