Mēnesis: 2018. gada janvāris

  • janvāris 17, 2018

Pirmo un otro klašu Lasītāju klubiņš

II semestrī skolas bibliotekāre sadarbībā ar pirmo un otro klašu audzinātājām uzsāk skolas lasīšanas veicināšanas programmu “Lasītāju klubs”. Klubiņā katrai klasei lasīšanai tiek piedāvātas latviešu un ārzemju autoru bilžu grāmatas, kā arī organizēti pasākumi, kuros skolēni pārrunā izlasīto un vērtē ilustrācijas, kā arī tiek apbalvoti čaklākie lasītāji. 1. klašu lasīšanas sasniegumus…
  • janvāris 17, 2018

Projekts “Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” februārī

II semestrī skolā turpinās projekta “Karjeras attīstības atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātes, februāra mēnesī notiks vairāki pasākumi: 13.februārī no plkst. 9.00 līdz 16.00 skolas pagalmā Tehnobuss (6.-9.kl) 14.februārī 9.klasēm “Mērķu plānošana” plkst. 9.00-13. 00 14.februārī 7.a klasēm 9.-13.00 “Karjeras izaugsme no skolas līdz sirmam vecumam” 15.februārī 8.klase 9.00…
  • janvāris 17, 2018

Studiju iespējas Latvijas Universitātē

Skolas bibliotēka ir saņēmusi Latvijas Universitātes (LU) informatīvo bukletu “Studiju iespējas pamatstudijās 2018”, kurā pārskatāmi sniegtas ziņas par bakalaura studiju programmām LU. Bukletā programmas sakārtotas pēc to piederības tādām zinātņu nozarēm kā humanitārās, izglītības, sociālās un veselības zinātnes. Var uzzināt studiju programmā iegūstamo grādu, fakultātes specializāciju, atrast norādes par studijām…
  • janvāris 17, 2018

Ēnu diena 14. februārī

No 16. janvāra ir sākusies skolēnu (Ēnotāju) reģistrācija  un pieteikšanās Ēnu dienas 2018 vakancēm. Šogad Ēnu diena paredzēta 14. februārī. Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un augsti novērtēta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro…

Arhīvi