Mēnesis: 2019. gada septembris

  • septembris 18, 2019

Karjeras atbalsts nākotnes profesionāļiem

No 14.oktobra līdz 18.oktobrim visās Latvijas skolās norisināsies Karjeras nedēļa. Aicinām vecākus sadarbībā ar klašu audzinātājiem palīdzēt skolēniem ielūkoties šodienas un nākotnes darba tirgū! Cienījamie vecāki, aicinām jūs piedalīties klases stundās vai ielūgt sava bērna klasi ekskursijā uz darba vietu, tā paverot nākotnes profesionāļiem durvis uz darba pasauli un kopā…
  • septembris 13, 2019

Glezniecības darbnīcas iecietības veicināšanai

Piedzīvot atklāsmi mākslā, mācīties izprast sevi un  līdzcilvēkus, aicina glezniecības darbnīcas ar skolotāju Sandru Danebergu – Eriksoni un zīda apgleznošanas darbnīcas ar skolotāju Daci Ruskuli sabiedrības integrācijas projekta “Radošs un drošs Rīgā” ietvaros. Lūgti visi interesenti, gan skolēni, gan vecāki un skolotāji.
  • septembris 13, 2019

Foruma teātra darbnīca skolēniem

– 8. klašu skolēniem ir unikāla iespēja gūt no ikdienas mācību procesa atšķirīgu pieredzi, 6 dienas piedaloties foruma teātra darbnīcās skolēniem “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”.
  • septembris 6, 2019

Palīdzot citiem, es palīdzu sev

Atziņas par sadarbību, komandas saliedētību, katra pienesumu un izaugsmes ceļu raksturo jauniešu pārdomas pēc personīgās produktivitātes trenera Kristapa Kravaļa vadītās nodarbības 11.a klasē.
  • septembris 5, 2019

Zinību diena

Es kāpt gribu kalnā visaugstākā, Ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā… Viļa Plūdoņa dzejas rindas ieskandināja jauno mācību gadu direktora vietnieces Aigas Ozolnieces Zinību dienas uzrunā. Lai kopā mums izdodas!

Arhīvi