Mēnesis: 2021. gada janvāris

  • janvāris 31, 2021

Mūsu skolā Mīlestības diena bez tehnoloģijām -15.02.2021.

2021. gada 15. februāris– pirmdiena, Rīgas 85. vidusskolā tiek pasludināta kā ”Mīlestības diena bez tehnoloģijām”. Tas nozīmē, ka skolotāji būs devuši alternatīvus mācību uzdevumus šajā dienā, piemēram, laboratorijas darbi utml., kuros nav jāizmanto e-klase, Zoom, Microsoft Teams vai e-klases video saziņa. Skolotāji savlaicīgi e-klasē ierakstīs cita veida mācību uzdevumus, kuros nav…
  • janvāris 29, 2021

Rīgas 85. vidusskolai – 40 !

Svinot Rīgas 85. vidusskolas 40. gadskārtu visu šo 2020./2021. mācību gadu norisinās dažādas aktivitātes, papildinot atmiņu krātuvi par skolu un papildinot tās arhīvu. Lai arī klātienes svinīgais koncerts pagaidām liegts, tomēr laba vēlējumus teikt savai skolai un viens otram, mums neviens nav aizliedzis! Šobrīd piedāvājam apkopotos esošo skolēnu apsveikumus un…
  • janvāris 27, 2021

Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalsta pasākumus

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās  situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 85. vidusskola sniedz atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz…
  • janvāris 18, 2021

Kā nodot zināšanas jaunajiem dalībniekiem ?

Pašpārvaldes darba cikliskums rada izaicinājumus darba “nepārtrauktībai”, tomēr ir veidi, kas palīdz risināt šos izaicinājumus, lai tie nekļūst par lielākām problēmām. Aicinām pievērst uzmanību šiem jautājumiem! Kā veidojam iespējas nodot pieredzi? Aicinām rosināt aktīvu pašpārvalžu dalībnieku dalīšanos pieredzē — pašpārvaldes iepriekšējiem dalībniekiem individuāli dalīties pieredzē. Iespējas ir dažādas: Varat veidot…

Arhīvi