Mēnesis: 2021. gada februāris

  • februāris 22, 2021

Lepojamies ar sasniegumiem!

Rīgas vēstures 27. olimpiādes 2. posmā 9.b klases skolniecei Emīlijai Šēnbergai atzinība Rīgas pilsētas angļu valodas 50. olimpiādes 2. posmā 12.a klases skolniecei Patrīcijai Pastarei 3.vieta Rīgas pilsētas bioloģijas 43. olimpiādes 2. posmā 9.b klases skolniecei Emīlijai Šēnbergai 3.vieta Paldies skolotājām Ilzei Izabellai Dindunei, Sandrai Danebergai-Eriksonei, Ligitai Straubei
  • februāris 22, 2021

Ko gaidīt no 3. un 6. klašu diagnosticējošajiem darbiem?

Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums – kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam tie domāti un kā tie ietekmē bērna mācību rezultātus. Savukārt skolēni nereti uztraucas, jo valda neziņa, ko īsti gaidīt no šiem…
  • februāris 18, 2021

Kā motivēt jauniešus iesaistīties lēmumu pieņemšanā?

Veicinot jauniešu iesaisti lēmumpieņemšanā, ir svarīgi atcerēties, ka katra tikšanās / forums / sapulce vai kāds cits iesaistes mehānisms var viņiem radīt priekšstatu par līdzdalību un izraisīt interesi vai gluži pretēji — nevēlēšanos vairs iesaistīties. Pēc dažādām aktivitātēm ir svarīgi sniegt atgriezenisko saiti par to, kāda līdz šim ir bijusi…
  • februāris 17, 2021

Vidusskolai -seminārs “Jaunietis darba tirgū: pieredze un izglītība-kur ir balanss?”

 2021. gada 26. februārī mūsu vidusskolas klasēm no plkst. 13:00-13:40 notiks Prakse.lv  seminārs “Jaunietis darba tirgū” Zoom platformā. Skolēniem būs iespēja arī atbildēt uz interaktīviem jautājumiem telefonā Mentimeter platformā, kā arī iegūt kādu balvu. Semināra mērķis: izglı̄tot Latvijas vidusskolu vecāko klašu audzēkn̦us par nākotnes darba tirgus perspektı̄vām, kā arı̄ palı̄dzēt…

Arhīvi