• septembris 12, 2022

Par izmaiņām audzēkņu ēdināšanas sniegšanā no 01.10.2022.

Skolotāju saraksts 2023./2024. mācību gadā Skolas administrācija: Aiga Ozolniece – direktore, matemātikas skolotāja Anda Zariņa – direktora vietniece izglītības jomā, bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja Dace Ruskule – direktores vietniece informātikas jomā, dizains un tehnoloģijas priekšmeta skolotāja, interešu izglītības skolotāja Iveta Skrastiņa – direktores vietniece audzināšanas jomā, teātra mākslas skolotāja, interešu…
  • septembris 6, 2022

Neliels foto atskats uz rudens Sporta dienu

Skolotāju saraksts 2023./2024. mācību gadā Skolas administrācija: Aiga Ozolniece – direktore, matemātikas skolotāja Anda Zariņa – direktora vietniece izglītības jomā, bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja Dace Ruskule – direktores vietniece informātikas jomā, dizains un tehnoloģijas priekšmeta skolotāja, interešu izglītības skolotāja Iveta Skrastiņa – direktores vietniece audzināšanas jomā, teātra mākslas skolotāja, interešu…
  • septembris 1, 2022

Noslēdzies ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

  Pēc sešiem karjeras aktivitāšu bagātiem gadiem noslēdzas projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Projektā gūtā pieredze palīdzēs nodrošināt kvalitatīvu karjeras attīstības atbalstu katram skolēnam. Projektā skola piedalījās kopš 2017./2018.mācību gada. Tā laikā skolā pilnveidotā karjeras atbalsta sistēma, kas ietver sistēmiskas karjeras izglītības nodrošināšanu skolēniem, individuālo karjeras konsultāciju…