Publiskie iepirkumi

  • septembris 2, 2014

85. vidusskolas iestādes Iznomāšanas komisijas sēdes – Protokola pielikums Nr.1.

Nīcgales 22, 2014. gada 2.septembrī   Sanāksmē piedalās: Komisijas priekšsēdētājs – Iveta Strode; komisijas locekļi –  Elita Bazone;  Inese Deiča, Dace Ruskule. Sanāksmi vada: Iveta Strode Sanāksmi protokolē: Elita Bazone Darba kārtībā: Izskatīt iesniegtos piedāvājumus un pieņemt lēmumu par Telpu nomas līguma noslēgšanu ar konkrēto pretendentu.
  • augusts 26, 2014

Iepirkums

1. Iznomājamais objekts. 1.1.Iestādes nosaukums Rīgas 85. vidusskola, iznomā Skolas telpas Rīgā, Nīcgales ielā 22., ar kopējo platību 12 kv.m., kafejnīcas izvietošanai Skolas pirmajā stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

Arhīvi