Informācija vecākiem par launagu!

  • septembris 9, 2016

Informācija 1., 2. klašu vecākiem par launagu

Launags skolā ir plkst. 14.30. Maksa par vienu ēdienreizi ir 0,70 EUR.

Jāmaksā par mēnesi (šomēnes – no 8. līdz 30.datumam), norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu, vai atsevišķus datumus, par kuru tiek maksāts. Ēdināšanas firmas rekvizīti pieejami skolas mājas lapā (http://www.r85vsk.lv/?cat=35).

Gadījumā, ja bērns neēd katru dienu, lūgums norādīt datumus, kuros bērns launagu ēdīs.

Slimības vai cita iemesla gadījumā, ja bērns nav skolā, bet par launagu ir samaksāts, lūdzu, paziņojiet sms veidā līdz plkst. 9.00 virtuves darbiniecei (Marita, tālr. nr. – 29130262), norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un datumus, kuros bērns launagu neēdīs.

Samaksāto naudu par ēdienreizēm, kas atceltas, pēc pieprasījuma varēs vai nu saņemt atpakaļ, vai arī pārcelt uz nākamo mēnesi (tik ēdienreizes, cik ir samaksātas, bet atceltas).

Maksājuma kvītis lūdzu izdrukāt un atnest vai atsūtīt e-klasē PDF formātā klases audzinātājam.

Par svētku un saīsinātajām darba dienām, kad launags netiks pasniegts, lūdzu, sekojiet skolas mājas lapā, lai nebūtu pārmaksātu ēdienreižu un lieku sms paziņojumu par atcelšanu.

Arhīvi