Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši atbalsta pasākumus

  • janvāris 27, 2021

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās  situācijas
dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 85. vidusskola sniedz
atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties
uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.
Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr. Komersanta reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums
1. 40003556833 SIA ” Baltic Restaurants Latvia”
2. 40003419037 SIA “Kafe Serviss”

Arhīvi