Nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”

  • novembris 7, 2018

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Purvciema ielā 23A (iznomājamā platība 3.99 m²), būves kadastra apzīmējums 01000700926001 nomas līgumu. 26.10.2018. Rīgas 85. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Purvciema ielā 23A (iznomājamā platība3.99 m²), būves kadastra apzīmējums 01000700926001,  nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr.40003419037 nomas maksa  – EUR 118.13 mēnesī, ar termiņu līdz 31.10.2020.

Arhīvi