Direktore – Aija Makšāne

Direktora vietniece izglītības jomā – Aiga Ozolniece

Direktores vietniece informātikas jomā – Dace Ruskule

Direktora vietniece audzināšanas darbā  – Iveta Skrastiņa

Administrācijas pieņemšanas laiki:

 

Administrācijas persona Pieņemšanas laiki
Direktore – Aija Makšāne saskaņā ar pierakstu
Direktora vietniece izglītības jomā – Aiga Ozolniece, tel. 67546315 Pirmdiena plkst. 11.00 -14.00
Direktores vietniece informātikas jomā – Dace Ruskule saskaņā ar pierakstu
Direktora vietniece audzināšanas darbā – Iveta Skrastiņa saskaņā ar pierakstu