Rīgas 85. pamatskolas interešu izglītības nodarbības 2023./2024.m.g.

Pamata interešu izglītības pulciņu laiki.

 

Nr.p.k Pulciņa nosaukums Skolotājs Nodarbību laiks un vieta
 1. Kokapstrādes un rasēšanas pulciņš 5.-9. klasei Māris Bērzkalns Pirmdiena no 14.50-16.30, 027. kab.

Piektdiena no 14.50 – 16.50, 027.kab.

 2. Informātikas un robotikas pulciņš “Digitāļi”(5.-9. klase) Daniils Voroņins Otrdiena no 14.40-16.40 215. kab.
3. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 1.-2. klasei Tīna Lejzemniece Pirmdiena no 13.00 – 14.20, skolas svētku zāle

Trešdiena no 13.00-14.20, skolas svētku zāle

4. Tautas deju kolektīvi Tautas dejas “Varavīksne” 3.-4.klasēm Tīna Lejzemniece Pirmdiena 14.20 -15.30, skolas svētku zāle

Trešdiena 14.20 -15.30, skolas svētku zāle

 5. 1.kl. koris“Mārītes” Linards Kalniņš Otrdiena, no plkst. 13.10, svētku zāle
 6. 2.-4.kl. koris“Mārītes” Linards Kalniņš Otrdiena, no plkst. 14.00, svētku zāle
 7. 1.-4.kl. vokālais ansamblis “Cīrulīši” Linards Kalniņš Piektdiena, no plkst. 7.45, svētku zāle
 8. 8.-9. kl. astronomijas pulciņš Lauris Freimanis Trešdiena, plkst. 15.30, 315. kab.
 9. 5.-9.kl koris “Variācijas” Linards Kalniņš  Otrdiena, no plkst. 14.50, svētku zāle
10. Vokālais 5.-9. klašu ansamblis Linards Kalniņš Otrdiena, no plkst. 15.40, svētku zāle
 11. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (1.kl.) Zane Vilciņa Pirmdiena, no 13.10 – 13.50, 118. kab.

1.a klasei

Pirmdiena, no 14.00 – 14.40, 118. kab.

1.b un 1.c klasei

12. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (2.kl.) Zane Vilciņa Trešdiena, 13.10 -14.30, 118. kab.
13. Rokdarbi “Darbīgie pirkstiņi” (3.-4.kl.) Zane Vilciņa Ceturtdiena, 14.00 – 15.30, 118. kab.
 14. Tēlotājmāksla “Burvju ota”
1.-4.klasei
Lilita Jansone  

Pirmdiena, 14.40 – 16.00, 314.kab.

Otrdiena, 13.00 -14.20, 314. kab.

 

 15. Tēlotājmāksla “Burvju ota” 5.-9.klasei Lilita Jansone  

Otrdiena, 14.20 – 15.40, 314. kab.

 

 16. Novada vēsture 8.-9. klase
Novadpētniecības pulciņš
Ligita Straube Trešdiena, no 14.50 – 16.00, 317. kab.
 17. Skatuves runa (1.-9.klasei) Iveta Skrastiņa Ceturtdiena, 13.10 -13.50, skolas svētku zālē

Ceturtdiena, 14.40 – 15.30, skolas svētku zāle

 18. Sporta spēles (4.-9.klase) Jānis Melngailis Trešdiena, 15.30 -16.50, lielā sporta zāle
19. Rotu izgatavošana “Pašu rotas” Dace Ruskule Trešdiena, 14.00-16.20, 215. kab.

 

 20. Sporta spēles (1.-3.kl.) Bruno Kārlis Otrdiena, 14.00 -15.20, lielā sporta zāle

 

21. Šaha pulciņš Bogdans Bodžs Pirmdiena, 14.00- 14.40 -6.-9.kl., 318. kab.

 

 

Pulciņu apraksti :

Skatuves runas pulciņš.

No 2020. gada skatuves runas pulciņu vada skolotāja Iveta Skrastiņa.

Oratora prasmes un skatuves runas pamatvadlīnijas apgūst visi no 1. līdz 9. klasei interesenti.

Tieši Skatuves runas pulciņa dalībnieki allaž redzami skolas mēroga koncertos visos kalendārajos svētkos.

2022. gadā pulciņa dalībnieki skolotājas vadībā veiksmīgi startēja pilsētas mēroga Skatuves runas konkursā un ieguva II pakāpes.

Rudens periodā, noslēdzot Dzejas dienu mēnesi, skolā tradicionāli notiek Daiļrunas konkurss.

Apgūstot aktiermeistarību, skolēni arī ikdienas projektu darbos un prezentāciju aizstāvēšanas mirkļos jūtas pārliecināti, drošāki par savu stāstījumu, apzinās katra vārda lomu un būtību.

Nodarbības parasti notiek nepiespiestā, smieklu piepildītā gaisotnē ar spēļu un improvizācijas etīžu vingrinājumiem.

Jau esošos un potenciālos pulciņa dalībniekus, lūgums meklēt skolotāju Ivetu Skrastiņu 112.kabinetā.

Kokapstrādes pulciņa dalībniekiem būs iespēja darboties skolas darbnīcā, lai apgūtu papildus prasmes kokapstrādē. Pulciņa dalībnieki varēs piedalīties kokapstrādes konkursos un olimpiādēs. Nodarbību laikā apgūtas tiks arī rasēšanas un maketēšanas prasme. Nodarbības vada skolotājs Māris Bērzkalns.

Sporta spēles.

Ja vēlies sportot, bet neesi atradis savu īsto sporta veidu, vai negribi pieturēties tikai pie viena, tad nāc pievienojies sporta spēļu pulciņam, kurā būs iespēja apgūt prasmes vairākos sporta veidos, kā, piemēram, basketbols, futbols, florbols uc. sporta veidi. Gaidīsim ar jauno mācību gadu! Pulciņa skolotāji Bruno Kārlis un Jānis Melngailis.

Astronomijas pulciņš.

Fizikas interesantākā un noslēpumainākā sadaļa ir astronomija. Arī šogad 8. un 9. klašu skolēniem būs iespēja iegūt un papildināt savas zināšanas astronomijā gan apgūstot teoriju, gan darbojoties praktiski. Februārī būs iespēja arī aizstāvēt skolas godu Latvijas 51. atklātajā astronomijas olimpiādē. Pulciņu vada skolotājs Lauris Freimanis.

Papīra plastikas pulciņš “Darbīgie pirkstiņi”

Pulciņš sniedz prieku un gandarījumu radot visdažādākos darbiņus pašu rokām, kā arī bērniem attīstās estētiskā gaume, fantāzija un meistarība. Pamatā pulciņā izmantotie materiāli ir dažādu veidu un faktūru papīri un kartoni, taču dažkārt tiek izmantoti netradicionālāki materiāli

(spalvas, pogas, pērlītes, dzija, u.c.). Parasti uz pulciņa nodarbībām bērni ierodas ar saviem materiāliem, bet dažkārt tiek piedāvāti skolas materiāli. Pulciņu vada Zane Vilciņa.

Novadpētniecības pulciņš “Rīgas novads”.

Tiek aicināti 5.-9. klašu skolēni, kuri interesējas par Latvijas un Rīgas vēsturi, darboties skolotājas Ligitas Straubes vadībā, izzinot un pētot. Mācīsimies no saviem atklājumiem. Apmeklēsim muzejus, veidosim projektus, gatavosim izstādes par vēstures tēmām. Pētīsim ģimenes un dzimtas vēsturi.

Lai saprastu pasauli mums apkārt, nepieciešams izzināt un saprast notikumu cēloņus un izvērtēt to radītās sekas.

Burvju ota

Krāsu spožums saulespuķē un magoņziedā, toņu nianses agrā rudens rītā, stāsts, ko stāsta līnija un laukums, ritms un dinamika dabā ap mums, tā ir tikai maza daļa, ko ieraudzīt, izjust, iemācīties attēlot pašam saskarē ar mākslas pasauli. Radošums, fantāzijas attīstība, dažādu mākslas tehniku apguve, tas ir tas, kas bagātina cilvēku, pilnveido praktiskās iemaņas, liek apzināties savu varēšanu. Vizuālās mākslas interešu izglītības pulciņā Burvju ota var mācīties saskatīt un veidot savu pasauli krāsaināku, daudzveidīgāku un interesantāku. Pastāv iespēja piedalīties ārpusskolas rīkotajos konkursos un izstādēs, kuros mūsu skolēni guvuši ļoti daudz vērā ņemamus panākumus. Atliek vien ņemt zīmēšanas bloku, krāsas, otas un doties krāsainā un fantāzijas piepildītā ceļojumā, apmeklējot interešu izglītības vizuālās mākslas pulciņu Burvju ota!

Pašu rotas

Pulciņā “Pašu rotas” 4.-9. klašu skolēniem tiek radīta iespēja iepazīt dažādas rotu darināšanas tehnikas un to izgatavošanas vēsturi. Būs iespēja radīt sev interesantas rotas atbilstoši savām vēlmēm un modes tendencēm.

Pulciņa dalībniekiem būs iespēja piedalīties skolas, pilsētas izstādēs un konkursos, radot daudzveidīgus, interesantus un radošus rotu projektus. Pulciņa vadītāja skolotāja Dace Ruskule.

Šaha pulciņš

Šahs ir plaši izplatīts sporta veids, kas labvēlīgi iedarbojas uz bērnu un jauniešu sekmēm, raksturu, attīsta intelektu, mudina domāt radoši, elastīgi un gudri. Šaha spēlēšana tiešā veidā ietekmē koncentrācijas spēju attīstīšanu.

Programmas dalībnieks, nodarbojoties ar šahu, vienlaicīgi mācas analizēt, rēķināt, domāt uz priekšu, kritiski domāt, ka ari veic refleksiju par savam idejām un savu domāšanas veidu.

Šaha sporta aspekts veicina cieņas veidošanu starp dažādu vecuma bērniem un darbojas ka papildus motivācija nodarbības piedalīšanai. Nodarbības laikā, programmas dalībniekiem būs iespējas veidot savus attīstīšanās mērķus atbilstoši savam šaha spēlēšanas līmenim.