Klašu audzinātāji

Klašu audzinātāju saraksts 2022./2023.mācību gadā

1.a Ivita Panga

1.b Sindija Bogdanoviča

1.c Daina Sprancmane

2.a Baiba Burmistre

2.b Ieva Kūla – Zīle

2.c Indra Jēruma

3.a Zane Vilciņa

3.b Dace Murevica

3. c Anita Brūdere

4.a Aija Začesta

4.b Stella Hoksa

5.a Dace Ruskule

5.b Jana Leonova

6.a Iveta Skrastiņa

6.b Bogdans Bodžs

7.a Islana Vanovska

7.b Ligita Straube

7.c Lilita Jansone

8.a Elija Ķerpe

8.b Svetlana Nerlo

9.a  Simona Zariņa

9.b Māris Bērzkalns