Ēdināšana

  • septembris 9, 2016

Informācija vecākiem par launagu!

Informācija 1., 2. klašu vecākiem par launagu Launags skolā ir plkst. 14.30. Maksa par vienu ēdienreizi ir 0,70 EUR. Jāmaksā par mēnesi (šomēnes – no 8. līdz 30.datumam), norādot bērna vārdu, uzvārdu, klasi un laika periodu, vai atsevišķus datumus, par kuru tiek maksāts. Ēdināšanas firmas rekvizīti pieejami skolas mājas lapā…

Arhīvi