Sociālais pedagogs – Daiga Kazāka

Psihologs – mg.psyc. Aiva Ozoliņa

Logopēds – mg.paed. Iveta Mančinska, bc. Ilga Priedoliņa

Medmāsa – Vineta Briede

Karjeras konsultante – mg. educ. Anda Zariņa (Mob. tel.: 26168223)

Atbalsta personāla pieņemšanas laiki:
Atbalsta personāls Pieņemšanas laiki
Sociālais pedagogs Trešdiena 14.00-16.00
Ceturtdiena 14.00-16.00
Psihologs Pirmdien  10.30 – 14.30
Otrdien 8.00 – 15.00
Trešdien 12.00-17.00
Ceturtdien 10.30-14.30
Piektdien (individuāli vienojoties)
Logopēdi Trešdiena 15.10-15.50 

Ceturtdiena 14.20- 15.00

Medmāsa Pirmdien 11.30-16.00
Otrdien 8.00-12.00Ceturtdien 8.00-12.00
Piektdien 8.00-12.00
P.S. Plānotajā pieņemšanas laikā var būt izmaiņas. 
Karjeras konsultants (114.kab.) Pirmdien  8:00 -15:30
Otrdien     8:00-15:30
Trešdien   8:00-15:30
Ceturtdien 8:00-15:30
Piektdien 8:00-15:30Individuālās karjeras konsultācijas pēc iepriekšējas vienošanās e-klases pastā, rakstot Andai Zariņai