Administrācijas pieņemšanas laiki

  • Sākums
  • Administrācijas pieņemšanas laiki

Direktore – Aija Makšāne

Direktora vietniece izglītības jomā – Aiga Ozolniece
Direktora vietniece audzināšanas darbā  – Iveta Skrastiņa

Administrācija pieņemšanas laiki:
Administrācijas persona Pieņemšanas laiki
Direktore – Aija Makšāne saskaņā ar pierakstu
Direktora vietniece izglītības jomā – Aiga Ozolniece, tel. 67546315 Pirmdiena

plkst. 9.00 -13.00

Direktora vietniece audzināšanas darbā – Iveta Skrastiņa saskaņā ar pierakstu