Trešdien, 22.03., skolā nebūs  sk.Ozolnieces

9.a   6.st. patst.d. 213.kab.
9.b   3.st. patst.d. 213.kab.

Rīgas 85. pamatskolas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem martā (trešdienās)
1.grupa 2.grupa
Laiks Kabinets Nodarbība Skolotājs Laiks Kabinets Nodarbība Skolotājs
Trešdiena, 22.marts Trešdiena, 22.marts
17.00-17.30 110 Kraukšķītis grib iet skolā! A.Brūdere 17.00-17.30 217 Formas un krāsas. I. Kūla-Zīle
17.30-18.00 116 Runāsim angliski! D.Voroņins 17.30-18.00 110 Kraukšķītis grib iet skolā! A.Brūdere
18.00-18.30 217 Formas un krāsas. I. Kūla-Zīle 18.00-18.30 118 Cipariņa valstībā! Z.Vilciņa

 

Ceturtdien, 23.03.

9.b un sk.Straube dodas mācību ekskursijā pēc 3.st.

6.b   6.st. vizuālā māksla
7.a   7.st.—
8.b   5.st. latv.val. patst.d., 7.st.—
9.a   3.,4.st.—, 6.st. sociālās zinības