Vēsture un vispārīgā informācija

Rīgas 85. vidusskola

Ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pašvaldības iestāde.

Dibināta 1980. gadā kā divplūsmu skola

1980.-1990. gads

Skolas pirmā direktore Aldona Treija;

Šajos gados skolu beiguši 1174 skolēni;

Pirmais vidusskolas izlaidums 1983. gadā;

Šajā laikā skolu beiguši 273 skolēni krievu plūsmā un 125 latviešu plūsmā;

Skolēni atvadās no obligātajām skolas formām;

1990. gadā mācītājs dod svētību skolas karogam;

Skola kļūst par latviešu mācību valodas skolu;

1990.g. skolu sāk vadīt jauns direktors Ilgvars Celmiņš.

1991.-2000.gads

Šajā posmā skolu beidz 343 skolēni;

1991.g. skolā izveido pirmo lietuviešu klasi;

1993.g. skolā viesojas pirmais atjaunotās neatkarīgās Latvijas prezidents G.Ulmanis un Lietuvas prezidents Brazauskis;

1995.gadā sākās mācības specializētajās hokejistu klasēs;

1999.g. pirmo reizi tiek kārtoti Centralizētie eksāmeni;

2001.-2005.gads

Skolu beidz 205 skolēni;

Kopā 2004. gadā topošajiem absolventiem izsniedz vienādus skolas Žetona gredzenus

2006. – 2010. gads

Šajos gados 228 absolventi;

Skolas skolēni divus gadus piedalās starptautiskajā projektā Comenius;

2007. gadā par skolas direktori kļūst Aija Makšāne;

2009. gada rudenī skolā savu darbu sāk arī pirmskolas grupas;

2010. gadā skola pievienojas e-klases sistēmai

2010. gadā skolā tiek veikti vērienīgi skolas labiekārtošanas darbi

2011. – 2020. gads

2012. īstenots projekts Brīvprātīgo darba programma ”Skolas radio”, radio studijas izveide;

2014. ”Rīgas kultūru kaldinot” projekts tika veltīts Rīga -Eiropas kultūras galvaspilsētas laika periodam;

2015. ”Raiņa un Aspazijas gads” projekta realizācija;

2017. Sabiedrības integrācijas projekts ”Latvijas simtgades kalendārs”

2018. veikti skolas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi;

2019. projekta ”Radošs un drošs Rīgā” ralizācija, radošo darbu izstāde

Rīgas Nevalstisko organizāciju namā.

Joprojām skola piedāvā skolēniem attīstīt savas spējas un talantus

interešu izglītības pulciņos: tautas deju kolektīvā, koros, skatuves runas pulciņā,

novadpētniecības pulciņā, rokdarbu un mākslas pulciņos,

metālapstrādes un kokapstrādes pulciņos.

Skolā turpina notikt ikgadējie pasākumi : Zinību diena, Skolotāju diena,

Valsts svētku pasākumi, Ziemassvētku koncerts, Karjeras izglītības pasākumi,

Žetonu vakars, Mātes dienas koncerts, Sporta pasākumi, Izlaidumi.