Rīgas 85. pamatskola 

ir pašvaldības dibināta un Rīgas domes pakļautībā esošā vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno pirmskolas izglītības programmu un vispārējo pamatizglītības programmu. 

Skola dibināta 1980. gadā kā divplūsmu skola, līdz 2022. gada 30. septembrim bija Rīgas 85. vidusskola. 2022./2023. mācību gadā tiek izveidota Rīgas 85. pamatskola.

 

1980.-1990. gads

Skolas pirmā direktore Aldona Treija;

Šajos gados skolu beiguši 1174 skolēni;

Pirmais vidusskolas izlaidums 1983. gadā;

Šajā laikā skolu beiguši 273 skolēni krievu plūsmā un 125 latviešu plūsmā;

Skolēni atvadās no obligātajām skolas formām;

1990. gadā mācītājs dod svētību skolas karogam;

Skola kļūst par latviešu mācību valodas skolu;

1990.g. skolu sāk vadīt jauns direktors Ilgvars Celmiņš.

1991.-2000.gads

Šajā posmā skolu beidz 343 skolēni;

1991.g. skolā izveido pirmo lietuviešu klasi;

1993.g. skolā viesojas pirmais atjaunotās neatkarīgās Latvijas prezidents G.Ulmanis un Lietuvas prezidents Brazauskis;

1995.gadā sākās mācības specializētajās hokejistu klasēs;

1999.g. pirmo reizi tiek kārtoti Centralizētie eksāmeni;

2001.-2005.gads

Skolu beidz 205 skolēni;

Kopā 2004. gadā topošajiem absolventiem izsniedz vienādus skolas Žetona gredzenus

2006. – 2010. gads

Šajos gados 228 absolventi;

Skolas skolēni divus gadus piedalās starptautiskajā projektā Comenius;

2007. gadā par skolas direktori kļūst Aija Makšāne;

2009. gada rudenī skolā savu darbu sāk arī pirmskolas grupas;

2010. gadā skola pievienojas e-klases sistēmai

2010. gadā skolā tiek veikti vērienīgi skolas labiekārtošanas darbi

2011. – 2020. gads

2012. īstenots projekts Brīvprātīgo darba programma ”Skolas radio”, radio studijas izveide;

2014. ”Rīgas kultūru kaldinot” projekts tika veltīts Rīga -Eiropas kultūras galvaspilsētas laika periodam;

2015. ”Raiņa un Aspazijas gads” projekta realizācija;

2017. Sabiedrības integrācijas projekts ”Latvijas simtgades kalendārs”

2018. veikti skolas teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi;

2019. projekta ”Radošs un drošs Rīgā” ralizācija, radošo darbu izstāde

Rīgas Nevalstisko organizāciju namā.

Joprojām skola piedāvā skolēniem attīstīt savas spējas un talantus

interešu izglītības pulciņos: tautas deju kolektīvā, koros, skatuves runas pulciņā,

novadpētniecības pulciņā, rokdarbu un mākslas pulciņos,

metālapstrādes un kokapstrādes pulciņos.

Skolā turpina notikt ikgadējie pasākumi : Zinību diena, Skolotāju diena,

Valsts svētku pasākumi, Ziemassvētku koncerts, Karjeras izglītības pasākumi,

Mātes dienas koncerts, Sporta pasākumi, Izlaidumi.

2021.- 2022.

Tiek īstenots projekts ”Labbūtības ceļakarte”.

Tiek īstenota programma ”Latvijas skolas soma”.

No 2022. gada 01. septembra 

skolas nosaukums tiek mainīts – Rīgas 85. pamatskola.

2022./2023. m. gadā tiek īstenots projekts ”Latvisku vidi veicinot”.