Notikumu kalendārs

Pēdējie jaunumi

Stunda farmācijas nozarē

22.martā plkst. 15.00 ZOOM platformā notiks farmācijas nozarei veltīts cikla “Stunda nozarē” vebinārs. Tiešsaistē par nozares aktualitātēm izglītības un karjeras iespējām runās Latvijas Farmaceitu biedrības...
Par skolu

Skola

🌟 Rīgas 85. pamatskolas mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto skolēnu spēju attīstību.


Pirmsskola

Rīgas 85. pamatskolas pirmsskolas mērķis ir īstenot licencēto vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.
📝 Mācību un audzināšanas procesā attīstīt izglītojamo radošumu, akcentējot individuālo pašizpausmi.
📝 Dažādot sadarbības formas ar izglītojamo vecākiem, plānojot un organizējot mācību un audzināšanas darbu.
📝 Sekmēt katra izglītojamā atbildību attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi, valsti, veicināt izglītojamo integrāciju sabiedrībā.

Pulciņi

Papīra plastikas

Uzzināt vairāk →

Vizuālās mākslas

Uzzināt vairāk →

Skatuves runas

Uzzināt vairāk →

Vizuālās mākslas

Uzzināt vairāk →