Trešdien, 20.03.

Rīgas 85. pamatskolas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem martā (trešdienās)
1.grupa 2.grupa
Laiks Kabinets Nodarbība Skolotājs Laiks Kabinets Nodarbība Skolotājs
Trešdiena, 29.marts Trešdiena, 29.marts
17.00-17.30 108  Burtiņu meitiņa  I.Panga 17.00-17.30  109  Skaitļu rotaļas  D. Sprancmane
17.30-18.00  109  Skaitļu rotaļas  D.Sprancmane 17.30-18.00 Deju zāle Raitais solis L.Vainovska
18.00-18.30 Deju zāle Raitais solis L.Vainovska 18.00-18.30  108  Burtiņu meitiņa.  I.Panga

Ceturtdien, 30.03., skolā nebūs sk.Leonovas
7., 9. klasēm kino filmas seanss “Mātes piens” plkst.10 skolas svētku zālē  (klases pavada atbilstošā mācību priekšmeta pedagogs)

8.a   6.,7.st.—
9.a,b 9.st.—-