Piektdien, 22.09., skolā nebūs sk.Vanovskas, sk.Kārļa

Ekskursijās dodas:

1.b, 1.c, 3.a, 4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b, 9.b klases ar klašu audzinātājiem

2.a   1.st.—
2.b  1.st.—, 2.st.latviešu valoda
2.c   1.,2.st. sports ( vada sk.Melngailis), 3.st. atpūtas centrā “Ligzda”
3.b   3.st. vada sk.Krastiņa, 4.st. vada sk.Zariņa, 5.st.—
4.b   3.,4.st. sports (vada sk.Melngailis)
4.c   3.,4.st. vada sk.Rumberga
6.b   3., 4st.  vada sk.Sarkane
8.a   3.st.  fizika, 4.st. krievu valoda, 5.st. sports, 6.,7.,8.—
8.b   7.st.—
8.c   5.,6.st.—
9.a  3.st. vēsture, 4.,5.st. datorika, 6.,7.,8.st.—

Pirmdien, 25.09., skolā nebūs sk.Krastiņas

1.b   2.st.  skolēni dodas uz atpūtas centru “Ligzda”
1.c   1.st. skolēni dodas uz atpūtas centru “Ligzda”