• 1.septembris – Zinību diena;
  • Skolotāju diena- oktobris;
  • Daiļrunas konkurss – oktobris;
  • Mārtiņdienas rudens gadatirgus – novembris;
  • Koncerts par godu Lāčplēša dienai un 18. novembrim;
  • Ziemassvētku koncerts – decembris;
  • Talantu konkurss – marts;
  • Sadraudzības sporta spēles – aprīlis;
  • Mātes dienas koncerts – maijs;
  • Pēdējais zvans – maijs;
  • Izlaidumi – jūnijs.

Bez šiem pasākumiem skolas dzīve nav iedomājama, bet katru gadu tiek rīkotas arī vēl citas aktivitātes: Foto dienas, Karjeras nedēļas pasākumi un vieslekcijas, Valentīndienas pasts, erudīcijas konkursi utt.