“Jūsu dzīve ir Jūsu lēmumu, nevis apstākļu rezultāts”
(Stīvens R.Kovejs)

 

Skolas karjeras izglītības mērķis ir attīstīt katra skolēna karjeras vadības kompetences – spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās darba dzīves, pieņemt lēmumus mūžizglītībā un karjeras vadības situācijās.

Karjeras izglītība tiek integrēta:
● vispārizglītojošo mācību priekšmetu saturā

  • audzināšanas darbā – skolas organizētos pasākumos un klases stundās
    ● interešu izglītībā sadarbībā ar pulciņu skolotājiem.

 

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai skolas karjeras izglītības programmai.

Karjeras izglītības programma_Rīgas 85_pamatskola

Skola nodrošina pedagoga karjeras konsultanta pakalpojumus:

Individuālās konsultācijas vai saruna par nākotni draudzīgā gaisotnē ar pedagogu karjeras konsultantu Andu Zariņu.

  • Informatīvais atbalsts par izglītības iespējām.
  • Pašizpēte – personības iezīmes, vērtības, stiprās un vājās puses.
  • Karjeras mērķu izvirzīšana, personīgais karjeras plāns.
  • CV un motivācijas vēstules sagatavošana.

Pieteikties individuālajai karjeras konsultācijai var skolas bibliotēkā, 1.stāvā, 114.kab.

Nosūtot ziņu e-klases pastā Andai Zariņai.

Rakstot vēstuli uz e-pastu: [email protected].