Informātikas skolotāja Jāņa Aizupieša sagatavotie e-kursi (mācības) informātikā

Lai labāk vidusskolēnus sagatavotu valsts pārbaudes darbiem informātikā, tika izveidota e-mācību vide Kursu Vadības Sistēmā (KVS) MOODLE – Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, kurā skolēni var patstāvīgi mācīties, labāk nostiprinot savas zināšanas un prasmes.

E- mācību vidē var ieiet šeit