8.a kl. mācību ekskursija ”Profesijas Prezidenta kancelejā”