• jūnijs 7, 2024

Atgādinām, ka no 2024. gada 1. septembra mainās atbalsts izglītojamo ēdināšanai

Rīgas 85.pamatskola atgādina, ka no 2024. gada 1. septembra pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai galvaspilsētas skolās un bērnudārzos tiks piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem. 2023. gadā tika veiktas izmaiņas Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, kuros paredzēts, ka pašvaldība primāri atbalsta noteiktu sociālo grupu…
  • jūnijs 7, 2024

Informācija no ēdināšanas firmas Daily

Labdien, cienījamie vecāki! Straujiem soļiem ir pienācis mācību gada noslēgums, tāpēc vēlamies informēt par darbībām kādas veicamas platformā Mily vasaras periodā (no 03.06. līdz 31.08.), lai jaunais mācību gads tiktu sagaidīts un uzsākts ar pārliecību, ka bērnam tiks nodrošināts ēdināšanas pakalpojums: Vasaras periodā (no 03.06. līdz 31.08.) ēdināšanas pakalpojumi tiks…
  • maijs 11, 2024

Mātes dienai veltītais koncerts

Cik liela ir mātes mīlestība ? Tik lielam tev jābūt Lai manu cerību dūjas tu palaistu augstu – Virs egļu galotnēm smuidrām Virs klanu dzegām sniegoti baltām Augstāk par maniem jaunības sapņiem. Cik stipra ir mātes mīlestība, tik stipram Tev jābūt. 2024. gada 09. maijā izskanēja Mātes dienai veltītais koncerts.…
  • maijs 9, 2024

Noslēdzies skolotāju kopīgas mācīšanās projekts

Šogad mūsu skolā mācījās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Novembrī ar Rīgas izglītības informatīvi metodiskā centra finansiālu atbalstu skola uzsāka kopīgas mācīšanās projektu skolotājiem “Vērtēt, lai mācītos labāk!”. Projekta mērķis bija skolā organizēt pasākumu kopumu pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei, īstenojot kompetenču pieeju mācību procesam. Projekta gaitā, ar dažādu aktivitāšu…