• jūnijs 7, 2024

Labdien, cienījamie vecāki!

Straujiem soļiem ir pienācis mācību gada noslēgums, tāpēc vēlamies informēt par darbībām kādas veicamas platformā Mily vasaras periodā (no 03.06. līdz 31.08.), lai jaunais mācību gads tiktu sagaidīts un uzsākts ar pārliecību, ka bērnam tiks nodrošināts ēdināšanas pakalpojums:

 1. Vasaras periodā (no 03.06. līdz 31.08.) ēdināšanas pakalpojumi tiks automātiski atcelti un vecākiem NAV jāveic pakalpojuma atcelšana!
 2. Bērniem, kuri turpinās mācības attiecīgajā izglītības iestādē arī nākamajā mācību gadā jauns līgums par ēdināšanas pakalpojumiem NAV jāslēdz. Sākot ar 01.09.2024. darbību turpinās esošais līgums.
 3. Ja vasaras periodā bērns izstājas no izglītības iestādes (absolvē, pāriet uz citu mācību iestādi utt.), lūgums lauzt līgumu pēdējā skolas apmeklējuma dienā vai nedēļas laikā pēc mācību gada noslēguma.

ATGĀDINĀM:

Lūdzam ņemt vērā, lai līgumu lauztu ir jābūt nokārtotām visām  maksājumu saistībām pret pakalpojumu sniedzēju. Precīzu instrukciju kā veikt distances līguma laušanu, lūdzam skatīt video pamācībā, kas ir pieejama platformā mily.lv sadaļā Palīdzība:

https://www.mily.lv/faq/1/29/26

 1. Ja līgums ir noslēgts papīra formā par līguma laušanu informēt ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, sūtot informāciju uz e pastu: [email protected], norādot šādu informāciju:

BĒRNA VĀRDS/UZVĀRDS

IESTĀDES NOSAUKUMS UN KLASE

DATUMS AR KURU PLĀNOTS PĀRTRAUKT LĪGUMU.

 1. Ja jaunajā mācību gadā bērns uzsāks mācības citā Rīgas pašvaldības izglītības iestādē, lūdzam savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz 31.08.2024., noslēgt distances līgumu par ēdināšanas pakalpojumiem platformā Mily.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums, sūtot ziņu uz e-pastu [email protected]  t.26113244

Ar cieņu

DAILY komanda

Rīgas 85.pamatskola atgādina, ka no 2024. gada 1. septembra pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai galvaspilsētas skolās un bērnudārzos tiks piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

 1. gadā tika veiktas izmaiņas Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, kuros paredzēts, ka pašvaldība primāri atbalsta noteiktu sociālo grupu izglītojamos un pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos skolēnus.

Grozījumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai būs pieejams tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

Pašvaldība pilnībā finansēs ēdināšanu šādiem sociālās kategorijas izglītojamiem, kuri mācās Rīgas izglītības iestādē un kuri ir deklarēti Rīgā:

 1. izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 2. izglītojamā ģimene atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 3. izglītojamā ģimene ir reģistrēta pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
 4. izglītojamā ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ir uzrādīta spēkā esoša Latvijas goda ģimenes apliecība;
 5. izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
 6. izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;
 7. pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laikposmā, kas nepārsniedz 60 dienas;
 8. izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu pašvaldības lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;
 9. izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē, un iestāde nenodrošina internāta pakalpojumus.

Savukārt, 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un  pašvaldības budžeta –, attiecīgi visi bērni, kuri apmeklē izglītības iestādi Rīgā, kā līdz šim, par ēdināšanu nav jāmaksā, neatkarīgi no deklarācijas.