Adaptācijas diena, klases stundas, instruktāžas, aktualitātes