Latvijas Nacionālās operas un baleta apmeklējums ”Amāls un nakts viesi” projekta ”Rīdzinieka kultūrkarte” ietvaros