• oktobris 14, 2023

Rīgas 85. pamatskolā noslēgusies ‘’Labo darbu nedēļa’’, kurā 7.a klase sakopa vētras postījumus skolas teritorijā, 9.a un 9.b klase apmeklēja dzīvnieku patversmi “Labas mājas” un ziedoja dzīvnieku barību, 8.b klase savāca grāmatas skolas grāmatu apmaiņas skapim, 8. c klase savāca lietoto apģērbu, kuru nodeva savākšanas punktā, 6.a klase devās ciemos uz dzīvnieku pansiju Ulubele Līčos, nogādājot sarūpētās dāvaniņas gan sunīšiem, gan kaķīšiem, kuriem visvairāk par visu šobrīd nepieciešams atbalsts, rūpes un cilvēku mīļums. Savukārt 4.c klase izveidoja apsveikumus savai klasesbiedrenei, kurai šobrīd periods, ārstējoties slimnīcā, 2.a klase labos darbus veica savās mājās, iepriecinot ģimenes, 5.a klasē tika pārrunāts, kādus labos darbus katrs var darīt ikdienā un ko nozīmē izdarīt labu darbu sabiedrībai un līdzcilvēkiem, 1.b klases kolektīvs  sagādāja galda spēles, bet 4.b klase aktualizēja savus stāstījumus “Mani labie darbi ikdienā un ko es dzīvē gribētu labu izdarīt citiem, ja būtu tāda iespēja.”