• februāris 27, 2024

2024. gada 26. februārī aizvadīts skolas mērogā Projekta dienu noslēguma pasākums, kurā 4. -9. klašu skolēni prezentēja projekta dienās padarīto, izzināto, izpētīto, pierādīto, izveidoto. Kopējā tēma visām klasēm bija ”Mana dažādā – vienīgā Latvija”. Valodnieku, vēsturnieku un mediju pārstāvju žūrija lēma, ka

4. – 6. klašu grupā sevi vislabāk pierādījuši :

  1. vieta – 6. a klase – ”Rīgas tilti pāri Daugavai un to būvniecība”
  2. vieta – 5. a klase – ”Mana māja – mana pils” – Purvciema vēsture un ēkas
  3. vieta – 4. b klase – ”Nominanti dabā”

7. -9. klašu grupā :

  1. vieta – 8.c klase – ”Daugava – likteņupe”
  2. vieta dalīta divām klasēm: 7.a klase – ”1991. g. janvāra barikāžu notikumi salīdzinājumā ar Ukrainas notikumiem šobrīd”, kā arī 9.a klase ar projektu ”Ekoloģiskās pēdas nospiedums”
  3. vieta – 7.b un 9.b klases apvienotā grupa – ”Latvijas cilvēki – mūsu bagātība”