• februāris 12, 2024

Esam radoši, inovatīvi, pedantiski kārtīgi, izziņas un pētniecības darbam gatavi! Rīgas 85. pamatskolā noslēgušās projektu dienas, kurās visi skolēni ar lielu centību un aizrautību darbojās. Tēmas visdažādākās, bet visus vieno viens projekts: ”Mana dažādā – vienīgā Latvija”.

2024. gada 26. februārī aizvadīts skolas mērogā Projekta dienu noslēguma pasākums, kurā 4. -9. klašu skolēni prezentēja projekta dienās padarīto, izzināto, izpētīto, pierādīto, izveidoto. Kopējā tēma visām klasēm bija ”Mana dažādā – vienīgā Latvija”. Valodnieku, vēsturnieku un mediju pārstāvju žūrija lēma, ka
4. – 6. klašu grupā sevi vislabāk pierādījuši :
1. vieta – 6. a klase – ”Rīgas tilti pāri Daugavai un to būvniecība”
2. vieta – 5. a klase – ”Mana māja – mana pils” – Purvciema vēsture un ēkas
3. vieta – 4. b klase – ”Nominanti dabā”
7. -9. klašu grupā :
1. vieta – 8.c klase – ”Daugava – likteņupe”
2. vieta dalīta divām klasēm: 7.a klase – ”1991. g. janvāra barikāžu notikumi salīdzinājumā ar Ukrainas notikumiem šobrīd”, kā arī 9.a klase ar projektu ”Ekoloģiskās pēdas nospiedums”
3. vieta – 7.b un 9.b klases apvienotā grupa – ”Latvijas cilvēki – mūsu bagātība”