• aprīlis 9, 2024

Š.g. 17.aprīlī Rīgas 85.pamatskola organizē VECĀKU DIENU.

Šajā dienā skola piedāvā vērot mācību stundas (e-klases pastā iepriekš piesakoties pie konkrēta mācību priekšmeta pedagoga). Pēc mācību stundām iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmeta pedagogiem-  pārrunāt bērna mācību un audzināšanas darba jautājumus, kā arī tikties ar skolas vadības pārstāvjiem un atbalsta personālu.

Lai tiktos ar konkrētu skolotāju vai darbinieku, līdz š.g. 16.aprīlim e-klases pastā nosūtiet vēstuli, lai saskaņotu  vēlamo tikšanās laiku.

Plkst. 18.00 skolas svētku zālē skolas vecāku sanāksme, kuras ietvaros  lekcija “Kā motivēt bērnu mācīties un sasniegt mērķus, nevis rāt” (lektore Inga Bite- pārmaiņu trenere).