• oktobris 23, 2023
Nedēļa pirms skolēnu rudens brīvdienām aizritēja Karjeras nedēļas zīmē. Šogad – Eiropas prasmju gadā – pastiprināta uzmanība bija pievērsta dažādās profesijās nepieciešamām un darba tirgū pieprasītām prasmēm. Skolēni aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas 2023 aktivitātēs. 8.un 9.klašu skolēni datorikas skolotājas Janas Leonovas vadībā ar interesi kārtoja Valsts Izglītības satura centra piedāvāto IT prasmju eksāmenu, savukārt jaunāko klašu skolēni izmantoja darba lapu “Mans prasmju portfelis” un plānoja savu izaugsmi. 3.klases ar prieku atklāja profesiju daudzveidību tiešsaistes spēlē parprof.lv.
Daudz prieka un pārsteidzošus atklājumus skolēniem sagādāja tikšanās ar skolēnu vecākiem, mūsu skolas absolventiem un viesošanās izglītības iestādēs.
Tā 2.c klase Ketijas mammas vadībā iepazina ballīšu rīkotāja profesiju, bet Emīlijas mamma stāstīja, kas nepieciešams fizioterapeitam, lai sniegtu palīdzību cilvēkiem. Savukārt 6.b klase kopā ar Daci Junemani iepazina prasmes, kas nepieciešamas grāmatu autoram un ilustratoram. 3.a klasē viesojās Agnija Rikmane, kas iepazīstināja ar DANONE produkciju un darba tirgū pieprasītākajām prasmē. 1.b klasē Liena Miķelsone stāstīja par profesijām uzņēmumā GASO, kā arī atgādināja par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību ikvienā profesijā. Latvijas bruņoto spēkos nepieciešamās profesionālās kvalitātes 7.b klasei skaidroja Klinta Marija Slavēna.
Astotās klasēs viesojās mūsu skolas absolventi. 8.a un 8.b klase iepazina Elīnas Anastasijas Voroņinas studiju pieredzi Dienvidkorejā un uzzināja par sinoloģijas studenta ikdienu. 8.c klasē. Anita Propere runāja par prasmēm un zināšanām, kas jāapgūst skolā, lai sagatavotos veiksmīgām studijām. Aizraujoša un atziņām bagāta bija skolēnu tikšanās ar VASI “Rīgas cirks” valdes locekli Māru Pāvulu. Iepazīšanos ar moderno cirku un tā vietu Latvijas kultūras ainā. Skolēni uzzināja par iespēju papildināt savas prasmes, mācoties Rīgas cirka skolā.
1.c klase bija saņēmusi Emīlijas Marionas mammas uzaicinājumu apmeklēt Rīgas Tehniskajā koledžu.
Paldies visiem, piedalījās Rīgas 85.pamatskolas Karjeras nedēļas aktivitātēs. Ceram uz sadarbību arī turpmāk!