5.a un 6.a klases mācību ekskursija uz Ādažiem

plkst. 12.40 izbraukšana no skolas klašu audzinātāju pavadībā