8. un 9. klašu tikšanās ar Valsts probācijas dienesta speciālistiem saskaņā ar grafiku

7.decembrī svētku zālē tikšanās ar Valsts probācijas dienesta speciālistiem

2.st. 8.a  un 8.b kl.

3.st. 9.a un 9.b kl

4.st. 7.a un 7.b kl.