Konference ”Profesiju pasaule” 8.-9. klasēm

Konference ”Profesiju pasaule” 8.-9. klasēm svētku zālē

individuālas prezentācijas par profesijām un Ēnu dienā vēroto

no plkst. 9.20