Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas pedagogu sanāksme, 208. kab.