Labo darbu nedēļa, klašu kolektīvu dalība izvēlētajā aktivitātē