Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiādes 2. posma organizēšana 8. un 9. klašu skolēniem 218. kab. Rīgas 85. pam.