Latvijas Nac. teātris, izrāde ”Mazais ganiņš”, 1.kl.